Geerlof Suikers. Algemene kerkelyke en wereldlyke Geschiedenissen des bekenden Aard-Kloots

Valuation : 813 €
Current price : 813 €
Price with buyer commission VAT included
How it works ?
  • View(s)
  • - Follower(s)
Delivery by Expertissim
Estimate: €32.40
Payment method

SUIKERS (Geerlof).

Condition report :

Bibliography :

Provenance :

  • Items quantity:  1
  • Author : Geerlof Suikers
  • Height in cm : 1 cm
  • Width in cm : 1 cm
  • Expertissim Reference: 2015100951